• Regulamin

Regulamin
Regulamin strony internetowej  www.domogardeno.com
 
1.
www.domogardeno.com jest własnością firmy Jarosław Dziub, ul. Braci Mieroszewskich 59C, 41-219 Sosnowiec NIP 644-151-87-75 zarejestrowanej w CEiDG.

2.
Oferta www.domogardeno.com przeznaczona jest dla osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz dla osób prawnych.

3.
Zamówienia dokonuje się poprzez stronę sklepu lub przesłanie drogą e-mail pełnych danych kontaktowych i adresu dostawy. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

4.
Złożenie zamówienia jednoznaczne jest z wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży i na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia oraz obsługi klienta.  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, klient może wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

5.
Administratorem Danych Osobowych jest właściciel sklepu www.domogardeno.com -  Jarosław Dziub. Dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami na stronie www.domogardeno.com, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

6.
Zamówienia, których nie uda się potwierdzić, które wzbudzą wyraźne wątpliwości lub przy których formularz wypełniony będzie niewłaściwie, mogą nie zostać zrealizowane.

7.
Kupujący zobowiązuje się do odbioru towaru i uiszczenia zapłaty za otrzymany towar. Zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn.zm.) Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny poprzez złożenie pisemnego oświadczenia drogą e-mail w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru.

8.
Płatności za towar można dokonać wpłacając pieniądze online drogą elektroniczną, bezpośrednio na nasze konto bankowe lub podczas odbioru przesyłki płacąc kurierowi. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

9.
Ceny towarów wyrażone są w złotówkach i zawierają podatek VAT.

10.
W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń do jakości produktu, reklamacje przyjmowane są drogą e-mail oraz drogą telefoniczną.

11.
W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. Nr 22 poz. 271.